Restauracja „W Małym Domku”
ul. Ostródzka 14a
03-289 Warszawa
tel . 576 00 14 14
e-mail: kontakt@wmalymdomku.pl